Nádrž Miezgovce

Naša firma R-Consult, s.r.o. užíva v dlhodobom prenájme lesné pozemky, patriace podielnikom LPS Miezgovce. Na základe výzvy PPA naša firma využila možnosť stavby diela - protipovodňová a protipožiarna nádrž Miezgovce.


Dokumenty na stiahnutie:

Protipovodňová a protipožiarna nádrž Miezgovce - zmluva o dielo