Odvozná lesná cesta Miezgovce - Ostrý vrch

Naša firma R-Consult, s.r.o. užíva v dlhodobom prenájme lesné pozemky, patriace podielnikom LPS Miezgovce. Na základe výzvy PPA naša firma využila možnosť rekonštrukcie pôvodnej lesnej cesty. Rekonštrukcia lesnej cesty prispeje k zlepšeniu prístupnosti lesných porastov pre hospodárske aj protipožiarne účely a umožní turistom aj cykloturistom využívať túto cestu na rekreačné účely.


Dokumenty na stiahnutie:

Odvozná lesná cesta Miezgovce - Ostrý vrch - zmluva o dielo
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Zmluva s PPA