Naše projekty

Naša spoločnosť momentálne realizuje dva stavebné projekty, financované z prostriedkov Európskej únie:


Odvozná lesná cesta Miezgovce - Ostrý vrch

Protipovodňová a protipožiarna nádrž Miezgovce